Zákryt hviezdy asteroidom 2000 LA24 - 15. júl 2023

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:11:10,607 UTC +/- 0,080s; koniec o 21:11:11,945 UTC +/- 0,080s. Celková dĺžka zákrytu je 1,338s +/-0,106s.


www.astronomy.sk