Zákryt hviezdy asteroidom Wanda - 30. máj 2023

Mám ďalší pozitívny zákryt. Tentoraz zachytený s dlhšou expozíciou kvôli slabej hviezde.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:51:30,486 UTC +/- 0,209s; koniec o 21:51:33,866 UTC +/- 0,209s. Celková dĺžka zákrytu je 3,380s +/-0,265s.


www.astronomy.sk