"

Meteory NFC


Meteory NFC - sumárne výsledky

Pozorovanie slabých meteorov je doplnkový program pre moje observatórium. Táto stránka obsahuje čiastkové výsledky.

viac...

Pozorovanie slabých meteorov - 01. február 2015

Rozhodol som sa postaviť stanicu pre pozorovanie slabých meteorov so systémom NFC (Narrow Field Camera). Môžem povedať, že moje rozhodnutie bolo výsledkom niekoľkých prednášok na túto tému ako aj niekoľkoročnej spolupráce s hvezdárňami na Slovensku (v Kysuckom Novom Meste) a v Čechách (vo Valašskom Meziříčí).

viac...

NFC - predbežné výsledky za rok 2015 - 07. február 2015

Tu je zopár obrázkov a výsledkov z NFC systému za rok 2015...

viac...
www.teleskopy-astro.sk