Pozorovanie slabých meteorov - 01. február 2015

Rozhodol som sa postaviť stanicu pre pozorovanie slabých meteorov so systémom NFC (Narrow Field Camera). Môžem povedať, že moje rozhodnutie bolo výsledkom niekoľkých prednášok na túto tému ako aj niekoľkoročnej spolupráce s hvezdárňami na Slovensku (v Kysuckom Novom Meste) a v Čechách (vo Valašskom Meziříčí).

Detailný popis NFC system môžete nájsť na týchto odkazoch:

- NFC - nový systém pro pozorování slabých meteorů
- NFC - Narrow Field Camera - article on IMO

Nuž a tu je fotka mojej stanice. Pozorovanie začalo 7. mája 2015.


www.astronomy.sk