Zákryt hviezdy asteroidom 1999 XR33 - 04. január 2023

Tak a ďalší pozitívny za túto noc. Dvojička na začiatok roka je vynikajúci začiatok.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 05:18:52,156 UTC +/- 0,012s; koniec o 05:18:53,274 UTC +/- 0,012s. Celková dĺžka zákrytu je 1,118s +/-0,016s.


Super, gratulujem, nech sa ti takto darí po celý rok. Mojmír

Web:
V čase: 2023-01-10 07:01:37
www.astronomy.sk