Zákryt hviezdy asteroidom Hilda - 09. júl 2023

Ďalšia noc a ďalší pozitívny zásah. Tentokrát bol pokles veľmi slabý - iba 0,4 mag.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:02:33,350 UTC +/- 0,171s; koniec o 23:02:47,124 UTC +/- 0,171s. Celková dĺžka zákrytu je 13,774s +/-0,237s.


www.astronomy.sk