Zákryt hviezdy asteroidom Huenna - 23. marec 2023

Naposledy som zaspal (ešte stále sa na seba hnevám...), tak som si na tento zákryt nastavil 3 budíky. Zobudil som sa a zákryt sa podaril.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Difrakčné efekty počas zákrytu.
Začiatok zákrytu nastal o 01:16:36,9739 UTC +/- 0,006s; koniec o 01:16:41,6868 UTC +/- 0,006s. Celková dĺžka zákrytu je 4,7129s +/-0,007s.


www.astronomy.sk