Zákryt hviezdy asteroidom Meliboea (137) - 09. december 2016

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 05:33:45,303 UTC +/- 0,033s; koniec o 05:33:51,081 UTC +/- 0,033s. Celková dĺžka zákrytu je 5,778s +/-0,066s.


www.astronomy.sk