Zákryt hviezdy asteroidom Samantha (3147) - 18. marec 2016

Tak a mám ďalší pozitívny zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:51:03,491 UTC +/- 0,05s; koniec o 01:51:05,088 UTC +/- 0,05s. Celková dĺžka zákrytu je 1,6s +/-0,1s.


www.astronomy.sk