Zákryt hviezdy asteroidom Thisbe (88) - 14. január 2016

Tento rok prvý pozitívny zákryt - čitajte ďalej...

Predpoveď hovorila o pravdepodobnosti 100%, ale počasie nebolo vôbec isté. Hviezdu, ktorá mala byť zakrytá astreroidom som si našiel v dostatočnom predstihu - asi 1 hodinu vopred. Pozoroval som z mojej dreveničky cez vzdialenú plochu v počítači. No zrazu prestal program zaznamenavajúci video reagovať. To bolo asi iba 5 minút pred samotným časom zákrytu. "Rýchlo, rýchlo!" - to boli slová, ktoré sa mi preháňali v hlave. Nakoniec som stihol reštartovať nahrávací software. Mal som štastie a pozitívne pozorovanie mi vykúzlilo úsmev na tvári.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:12:59,233 UTC +/- 0,02s; koniec o 19:13:13,729 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 14,496s +/-0,04s.


www.astronomy.sk