Zákryt hviezdy asteroidom Hedda (207) - 30. máj 2016

Ďalší pozitívny zákryt a zároveň druhý "zásah" do asteroidu Hedda. Prvý bol v roku 2014.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:38:49,801 UTC +/- 0,05s; koniec o 23:38:51,901 UTC +/- 0,05s. Celková dĺžka zákrytu je 2,1s +/-0,1s.


www.astronomy.sk