Objav nového satelitu pri asteroide Elisabetha (412) ? - 17. marec 2016

Pri pozorovaní zákrytu asteroidu Elisabetha som detekoval veľmi krátky zákryt niekoľko sekúnd pred predpokladaným časom úkazu. Je tu šanca, že ide detekciu nového (doteraz neobjaveného) mesiačika tohto asteroidu.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 17:46:59,265 UTC +/- 0,04s; koniec o 17:46:59,465 UTC +/- 0,04s. Celková dĺžka zákrytu je 0,2s +/-0,08s.

obrazok prebraný z http://www.euraster.net

Obrázok znázorňujúci tetivy pochádza z http://www.euraster.net, autor je Eric Frapa.

www.astronomy.sk