Zákryt hviezdy asteroidom Menzel - 13. december 2022

Po mesiaci bolo konečne jednu noc pekne a zadarilo sa - pozitívny zákryt asteroidu Menzel. Je to môj už 60. pozitívny planétkový zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:58:44,463 UTC +/- 0,044s; koniec o 19:58:45,202 UTC +/- 0,044s. Celková dĺžka zákrytu je 0,739s +/-0,060s.


www.astronomy.sk