Zákryt hviezdy asteroidom Ohio - 11. marec 2021

Aká jasná bola dnes obloha. Na oblohe vôbec žiadne obláčiky. Slnko, slnko, slnko. A pozitívny zákryt. Úžasný deň!

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Analýza.
Začiatok zákrytu nastal o 19:36:43,811 UTC +/- 0,004s; koniec o 19:36:50,110 UTC +/- 0,004s. Celková dĺžka zákrytu je 6,299s +/-0,005s.


www.astronomy.sk