Zákryt hviezdy asteroidom 2008 SP279 - 09. november 2021

Tentokrát som zachytil zákryl Jupiterovho Trojana. Pravdepodobnosť úspechu bola iba 1,8%. A pozitívny. Iný zákryt mal pravdepodobnosť cez 98% a bol negatívny. Niekedy je to hrozné. Zákryt mal v strede krátke prebliknutie zakrývanej hviezdy. Podľa Erica Frappu (vďaka mu za jeho pomoc) je to asteroid s tvarom burského orieška a hviezda je dvojhviezdou. Bolo to užasné.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:12:7.36 UTC +/- 0,030s; koniec o 19:12:8.07 UTC +/- 0,030s. Celková dĺžka zákrytu je 0,710s +/-0,030s.


www.astronomy.sk