Zákryt hviezdy asteroidom Leda - 05. december 2018

Pred troma týždňami som zrezal slivku skrz tento asteroid a nepodarilo sa mi ho zachytiť. Bol som mimo tieňa zhruba 3,5km. Avšak tentokrát som trafil klinec po hlavičke a mám ho. Je to môj 30. pozitívny zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:59:58.483 UTC +/- 0,050s; koniec o 22:00:07.364 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 8,881s +/-0,050s.


www.astronomy.sk