"

Zákryt hviezdy asteroidom Ekard - 21. máj 2018

Napriek technickým problémom počas celej noci som bol úspešný až nadránom pri asteroide Ekard.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:50:36.768 UTC +/- 0,5s; koniec o 01:50:39,254 UTC +/- 0,5s. Celková dĺžka zákrytu je 2,486s +/-0,5s.

Vaše meno
Váš email
www stránka
Tu napíšte Vašu správu
Napíš "3"
www.teleskopy-astro.sk