Zákryt hviezdy asteroidom Peitho (118) - 08. október 2019

Po dlhšej dobe sa mi podaril opäť jeden pozitívny zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 02:02:07,960 UTC +/- 0,020s; koniec o 02:02:09,394 UTC +/- 0,020s. Celková dĺžka zákrytu je 1,434s +/-0,020s.


www.astronomy.sk