Zákryt hviezdy asteroidom 1999 XP164 (23101) - 01. jún 2016

Prvý pozitívny zákryt tento rok. To bola dlhá pauza. Odhadovaný priemer je minimálne 18km.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:52:29,168 UTC +/- 0,1s; koniec o 21:52:31,054 UTC +/- 0,1s. Celková dĺžka zákrytu je 1,886s +/-0,2s.


www.astronomy.sk