Zákryt hviezdy asteroidom Artemis (105) - 27 júl 2014

Po viac než roku sa mi podarilo zachytiť pozitívny planétkový zákryt. Konečne.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:13:59.609 UTC +/- 0,02s; koniec o 23:14:15.529 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 15,92s +/-0,04s.


www.astronomy.sk