Novinky

Zákryt hviezdy asteroidom Fanatica - 12. november 2022

Zákryt hviezdy asteroidom Fanatica - 12. november 2022 Krátky pozitívny zákryt hviezdy asteroidom Fanatica. Túto noc už druhý pozitívny zákryt.

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom Desiderata - 12. november 2022

Zákryt hviezdy asteroidom Desiderata - 12. november 2022 Dnešná noc úspešná. Podarilo sa mi odpozorovať zákryt s poklesom 0,3mag hviezdy asteroidom Desiderata. Kombinovaná jasnosť pri zákryte bola iba 13,0 mag. Vyžiadalo si to dlhý expozičný čas.

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom Bredichina - 03. august 2022

Zákryt hviezdy asteroidom Bredichina - 03. august 2022 Pozitívny zákryt hviezdy asteroidom Bredichina. Pokles bol iba okolo 0,5 mag.

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom Ohta - 11. máj 2022

Zákryt hviezdy asteroidom Ohta - 11. máj 2022 Ďalší planétkový zákryt s pravdepodobnosťou iba 6,7%.

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom Fracastoro - 06. jún 2022

Zákryt hviezdy asteroidom Fracastoro - 06. jún 2022

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom 2003 YP107 - 12. apríl 2022

Zákryt hviezdy asteroidom 2003 YP107 - 12. apríl 2022 Tak a mám už druhý zákryt s ohybovými javmi (Fresnel diffraction). Pravdepodobnosť úspechu bola iba 5,6%. Podarilo sa.

viac...

Zákryt hviezdy asteroidom List'ev - 19. marec 2022

Zákryt hviezdy asteroidom List'ev - 19. marec 2022 Tento mesiac sa mi darí. Toto je už štvrtý pozitívny zákryt tento mesiac. A celkovo mám také malé jubileum. Dosiahol som 50 pozitívnych pozorovaní planétkových zákrytov.

viac...
www.astronomy.sk