Pasívne chladenie vzduchom pre Canon 350D - 02. november 2011

Rozhodol som sa vyskúšať ďalšiu modifikáciu fotoaparátu Canon 350D. Prvá bola o výmene filtra, druhá je o pasívnom chladení vzduchom.

Na ukážku sú tu dva obrázky. Prvý je dark frame bez chladenia, druhý s chladením. Celý experiment bol urobený pri teplote 4 stupne Celzia a použil som 300 sekundové expozície.

Dark frame bez chladenia

Technické informácie:
Optika:-
Expozícia:5min
ISO/ASA:1600
Prístroj:modifikovaný Canon350D
Popis:Dark frame bez chladenia

s pasívnym chladením vzduchom

Technické informácie:
Optika:-
Expozícia:5min
ISO/ASA:1600
Prístroj:modifikovaný Canon 350D
Popis:s pasívnym chladením vzduchom
Testovacia verzia samotnej modifikácie. Jedna strana je otvorená a na druhej je pripevnený ventilátor.

Ako je vidno z grafov nižšie, po počiatočnom ochladzovaní systému nasleduje stabilná fáza. Priemerná hodnota šumu a smerodajná odchýlka je nižšia. Rozdiel je okolo 50%, čo je dobrý výsledok.


www.astronomy.sk