Zákryt hviezdy asteroidom Tiburcio - 06. november 2023

Učebnicový príklad planétkového zákrytu asteroidom Tiburcio, výrazný pokles jasu, dostatočná dĺžka zákrytu.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 20:52:39,321 UTC +/- 0,027s; koniec o 20:52:43,659 UTC +/- 0,027s. Celková dĺžka zákrytu je 4,338s +/-0,035s.


www.astronomy.sk