Zákryt hviezdy asteroidom Fracastoro - 06. jún 2022

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:54:44,57 UTC +/- 0,02s; koniec o 22:54:45,96 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 1,39s +/-0,02s.


www.astronomy.sk