Zákryt hviezdy asteroidom Bredichina - 03. august 2022

Pozitívny zákryt hviezdy asteroidom Bredichina. Pokles bol iba okolo 0,5 mag.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 20:40:14,166 UTC +/- 1,022s; koniec o 20:40:36,040 UTC +/- 1,022s. Celková dĺžka zákrytu je 21,874s +/-1,420s.


www.astronomy.sk