Zákryt hviezdy asteroidom Ohta - 11. máj 2022

Ďalší planétkový zákryt s pravdepodobnosťou iba 6,7%.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Analýza.
Začiatok zákrytu nastal o 21:32:52,60 UTC +/- 0,21s; koniec o 21:32:53,59 UTC +/- 0,21s. Celková dĺžka zákrytu je 0,99s +/-0,30s.


www.astronomy.sk