Zákryt hviezdy asteroidom 2003 YP107 - 12. apríl 2022

Tak a mám už druhý zákryt s ohybovými javmi (Fresnel diffraction). Pravdepodobnosť úspechu bola iba 5,6%. Podarilo sa.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Svetelná krivka s difrakčnou krivkou (hnedou farbou) - Fresnel diffraction.
Začiatok zákrytu nastal o 19:15:01,312 UTC +/- 0,001s; koniec o 19:15:01,617 UTC +/- 0,001s. Celková dĺžka zákrytu je 0,305s +/-0,008s.


www.astronomy.sk