Zákryt hviezdy asteroidom 1991 PK15 - 28. február 2022

Podaril sa mi zákryt s ohybovými javmi. Pravdepodobnosť úspechu bola iba 8.4%. Je to prvý krát čo som zachytil ohybové javy pri zákryte.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Svetelná krivka s difrakčnou krivkou (modrou farbou) - Fresnel diffraction.
Začiatok zákrytu nastal o 18:43:44,512 UTC +/- 0,007s; koniec o 18:43:45,004 UTC +/- 0,007s. Celková dĺžka zákrytu je 0,492s +/-0,009s.


www.astronomy.sk