Zákryt hviezdy asteroidom 2000 AY101 - 14. jún 2021

Túto noc som sa snažil odpozorovať dva planétkové zákryty. Prvý s pravdepodobnosťou 2,8% a druhý s 99,9%. Prvý bol pozitívny - možete sa pozrieť. Ale druhý nebolo možné odpozorovať skrz svitanie. Je to veľka škoda.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:12:59,197 UTC +/- 0,050s; koniec o 23:13:00,044 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 0,847s +/-0,050s.


www.astronomy.sk