Zákryt hviezdy asteroidom Adeona - 22. apríl 2019

Po dlhšej dobe sa mi podarilo pozorovať planétkový zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:19:00.275 UTC +/- 0,200s; koniec o 01:19:09.523 UTC +/- 0,200s. Celková dĺžka zákrytu je 18,5s +/-0,200s.

A odhadovany profil zo stranok www.euraster.net


www.astronomy.sk