Zákryt hviezdy asteroidom Kalypso - 11. november 2018

Počasie bolo dosť nestabilné. Napriek tomu sa mi podarilo medzi mrakmi chytiť dieru a zaznamenať ďalší pozitívny zákryt v tomto roku.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 04:24:32.94 UTC +/- 0,250s; koniec o 04:24:36.79 UTC +/- 0,250s. Celková dĺžka zákrytu je 3,85s +/-0,250s.


www.astronomy.sk