Zákryt hviezdy asteroidom Ninina - 18. september 2018

Toto je už piaty pozitívny planétkový zákryt tento rok.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 17:40:13.246 UTC +/- 0,020s; koniec o 17:40:28.362 UTC +/- 0,020s. Celková dĺžka zákrytu je 15,116s +/-0,020s.


www.astronomy.sk