Zákryt hviezdy asteroidom Vincentina - 08. august 2018

Trochu komplikované pozorovanie skrz iba 0,3 mag pokles cieľovej hviezdy počas pozorovania. Avšak je pozitívne.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:04:10.768 UTC +/- 1,0s; koniec o 01:04:15.737 UTC +/- 1,0s. Celková dĺžka zákrytu je 4,97s +/-1,0s.


www.astronomy.sk