NFC - predbežné výsledky za rok 2015 - 07. február 2015

Tu je zopár obrázkov a výsledkov z NFC systému za rok 2015...

Sumárny obrázok zo všetkých meteorov zaznamenaných na stanici Zákopčie.

Projekcia zo súbežných pozorovaní.

Další obrázok ukazuje prehľad najznámejších rojov z pozorovaní NFC systémom.

A nakoniec je tu tabuľka zobrazujúca štatistiky s počtami za všetky stanice - individuálne ako aj spárované meteory.

Individuálne:
StationCount
Kroměříž 1306
Valašské Meziříčí 987
Zákopčie 726
Kysucké Nové Mesto 581
Senec 321
Blahová 403
Spárované:
StationsCount
Kroměříž - Valašské Meziříčí 508
Zákopčie - Kysucké Nové Mesto 259
Senec - Blahová 143
A zoznam rozkategorizovaný po rojoch:
ShowerCount
SPO564
PER37
GEM19
STA14
NTA13
ORI8
ZCS7
SIA6
PCA6
DAD5

Zoznam všetkých rojov je dostupný tu.

Výsledky spracoval J. Koukal.

www.astronomy.sk