Meteory NFC

Meteory NFC - sumárne výsledky

Meteory NFC - sumárne výsledky Pozorovanie slabých meteorov je doplnkový program pre moje observatórium. Tabuľky ukazujú počty v jednotlivých mesiacoch.

viac...

Pozorovanie slabých meteorov - 01. február 2015

Pozorovanie slabých meteorov - 01. február 2015 Rozhodol som sa postaviť stanicu pre pozorovanie slabých meteorov so systémom NFC (Narrow Field Camera). Môžem povedať, že moje rozhodnutie bolo výsledkom niekoľkých prednášok na túto tému ako aj niekoľkoročnej spolupráce s hvezdárňami na Slovensku (v Kysuckom Novom Meste) a v Čechách (vo Valašskom Meziříčí).

viac...

NFC - predbežné výsledky za rok 2015 - 07. február 2015

NFC - predbežné výsledky za rok 2015 - 07. február 2015 Tu je zopár obrázkov a výsledkov z NFC systému za rok 2015...

viac...
www.astronomy.sk