Vzájomné úkazy Jupiterových mesiačikov - 20. február 2015

Určite poznáte štyri najväčšie Jupiterove mesiace. No viete, že sme v období, keď sa vzájomne zakrývajú a jeden druhému tienia v pohľade na Zem? Nie, tak si prečítajte o týchto úkazoch viac...

Zhruba raz za šesť rokov nastáva obdobie vhodné pre pozorovanie úkazov – zatmenia a zákryty – v systéme Jupiterových mesiačikov. V tomto období práve vrcholí sezóna lovu na tieto úkazy. Pozorovať zmeny jasnosti mesiacov nie je príliš zložité a je možné na to použiť aj ďalekohľady s menším priemerom. Podrobnejšie informácie je možné získať zo zákrytového spravodaja 11/2014 vydávaného hvezdárňou v Rokycanoch.

Zoznam úkazov je možné získať pomocou programu OccultWatcher, ktorý okrem iného poskytuje aj predpovede týchto vzájomných úkazov.

Z posledného pozorovania som pripravil video, ktoré zobrazuje postupné zmeny v jasnosti mesiačika Io, ktorý sa postupne dostáva do tieňa mesiaca Ganymedes. Nižšie uvedené video (na kliknutie) zároveň zobrazuje zmenu jasnosti v svetelnej krivke (zhotovená pomocou programu Tangra).

Pozícia Jupitera je vhodná pre pozorovateľov na severnej pologuli – takže ak Vás zaujal tento príspevok, prečítajte si vyššie uvedený spravodaj, zoberte ďalekohľad a kameru a hor sa lov vzájomných úkazov v systéme Jupiterových mesiacov. Moje doterajšie výsledky sú dostupné v súhrnnej tabuľke s odkazmi na svetelné krivky.

Technické informácie:
Optika:Newton 200mm
Ohnisková vzd.:800mm
Svetelnosť:4
Prístroj:QHY5-LII

www.astronomy.sk