Zákryt hviezdy asteroidom Hansa (480) - 15 apríl 2013

Môj tretí pozitívny planetkový zákryt v tomto roku.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:32:19,0319 UTC +/- 0,02s; koniec o 01:32:23,2320 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 4,2s +/-0,04s.

Technické informácie:
Optika:Newton 35cm
Ohnisková vzd.:1500mm
Svetelnosť:4,2
Pointácia:nepointované
Prístroj:Watec 902H Ultimate +
Precision GPS Time Video Overlay Unit (1 PPS)

www.astronomy.sk