Výstava fotografií - 03. február 2009

Čaro vesmíru - to je názov výstavy astronomických fotografií. Táto výstava je aktuálne inštalovaná v Českej republike, v meste Valašské Meriříčí.

Výstavu otvoril RNDr. J. Mäsiar (riaditeľ hvezdárne v Kysuckom Novom Meste) a Ing. L. Lenža (riaditeľ hvezdárne vo Valašskom Meziříčí). Výstava je otvorená denne v mestskej knižnici od 3. februára 2009 do 3. marca 2009.

www.astronomy.sk