Výstava fotografií - 18. september 2008

V tomto mesiaci si môžete pozrieť ďalšiu výstavu amatérskych fotografií. Je inštalovaná v Krajskej knižnici v Žiline.

www.astronomy.sk