Vplyv astronomických filtrov - 02. máj 2008

Testovací snímok NGC 7000 - bez filtra, UHC-S filter(Baader) a H alfa priepustný filter (Baader)

Tento obrázok je iba prevedeny z formatu RAW. Ukazuje skutočný pohľad na LCD displaji digitálneho fotoaparátu. Zľava: bez filtra, UHC-S Baader filter, H alfa priepustny filter 45nm. Pre každú jednotlivú snímku bola použitá 180s expozícia pri 1600 ISO s rovnakou optikou.

Nasledujúci obrázok má iba nastavený histogram.

A výsledok? Každý filter mení farby snímky. Veľkosť hviezd je s použitím filtra menšia. Ale na druhej strane používanie týchto filtrov dovoľuje predĺžiť expozičný čas a to dovolí zachytiť lepšie tmave časti hmlovín.
www.astronomy.sk