Doplnený RSS zdroj - 21. marec 2008

Na tento portal boli doplnené dva RSS zdroje. Takže teraz si môžete čítať novinky vo Vašej obľúbenej RSS čítačke. Oba odkazy nájdete na ľavej strane pod časťou s novinkami.

www.astronomy.sk