Výstava fotografií - 28. december 2007

Výstava amatérskych astronomických fotografií je inštalovaná na hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.

Výstava je otvorená do 15. januára 2008. Táto výstava je organizovaná hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste.
www.astronomy.sk