Atmosféra


Slnečný halový stĺp
Blesky
Dúha
Slnečné 22° halo
Nočné svietiace oblaky
Irizácia oblakov
Infralaterálny oblúk
Opísané halo
Parhelický kruh
Pamesiac
Slnečné 46° halo
Tornádo
Horný dotykový oblúk
Zelený záblesk
Mammatus oblaky
www.teleskopy-astro.sk